De Balie

Omzet per kanaal inzichtelijk in een dashboard

De Balie is een toonaangevend cultureel en politiek debatcentrum in Amsterdam, waar actuele maatschappelijke, culturele en politieke thema’s worden besproken via debatten, lezingen, films en andere evenementen. Hoewel De Balie actief gebruikmaakte van diverse online kanalen, ontbrak inzicht in de rendementen van deze kanalen. Hierdoor konden ze geen effectief beleid ontwikkelen om hun contentmarketing te optimaliseren. 

De uitdaging

Inzicht in content prestaties – Hoe kunnen we gedetailleerd inzicht verkrijgen in de prestaties van verschillende soorten content, zoals social berichten en nieuwsbrief mailings? Waar en hoe kunnen we deze data verzamelen en analyseren om de effectiviteit van onze contentmarketing te meten?

Optimalisatie – Hoe kunnen we -op basis van deze data- onze diverse digitale kanalen, waaronder sociale media en nieuwsbrieven, aanscherpen en optimaliseren om een grotere impact te genereren en ons publiek beter te bereiken?

De oplossing

We hebben een interactief dashboard opgeleverd in Looker Studio, waarmee De Balie nu gedetailleerd inzicht heeft in de prestaties van hun verschillende soorten content, zoals social media-berichten en nieuwsbriefmailings. Dit dashboard verzamelt en analyseert data uit diverse kanalen, waardoor De Balie de effectiviteit van hun contentmarketing nauwkeurig kan meten. Op basis van deze inzichten kunnen ze hun digitale kanalen optimaliseren, waardoor ze een grotere impact kunnen genereren en hun publiek beter kunnen bereiken. Hiermee is de uitdaging van De Balie opgelost en kunnen ze hun werkzaamheden efficiënter en doelgerichter verdelen.

Onze aanpak

Om tot dit overzichtelijke dashboard te komen hebben wij veel werk verzet. We zijn begonnen met een uitgebreide analyse en zijn vanuit daar te werk gegaan. 

Resultaat

Met het dashboard dat wij hebben opgeleverd heeft de Balie een compleet beeld van al hun communicatiekanalen en kunnen zij op basis van deze data hun contentplannen maken.